20.
aprīlī
Diagnosticējošais darbs DABASZINĪBĀS 9.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Par aizvietošanās reakcijām sauc reakcijas, kurās piedalās vienkārša un salikta viela, pie tam vienkāršas vielas atomi aizvieto vienu no ķīmiskajiem elementiem saliktajā vielā.
Vispārīgā shēma: \(\mathrm{AB + C \rightarrow AC + B}\)
 
Aizvietošanās.svg
Piemērs:
Varš reaģē ar dzīvsudraba nitrātu, rodas vara nitrāts un dzīvsudrabs.
Cu+Hg(NO3)2Cu(NO3)2+Hg
 
Kālija jodīds reaģē ar hloru, rodas kālija hlorīds un jods.
2KI+Cl2gaisma2KCl+I2
 
Par apmaiņas reakcijām sauc reakcijas, kurās piedalās divas saliktas vielas, kas reakcijas laikā apmainās ar savām sastāvdaļām.
Vispārīgā shēma: \(\mathrm{AB + CD \rightarrow AD + CB}\)
 
Apmaiņas.svg
Piemērs:
Vara hlorīds reaģē ar nātrija sulfīdu, rodas vara sulfīds un nātrija hlorīds.
CuCl2+Na2SCuS+2NaCl
Apmaiņas reakcijas starp bāzēm un skābēm sauc par neitralizācijas reakcijām.