Par savienošanās reakcijām sauc reakcijas, kuru gaitā no divām vai vairākām vielām rodas salikta viela.
Vispārīgā reakcijas shēma: \(\mathrm{A + B \rightarrow C}\)
Piemērs:
Ūdeņradis savienojās ar skābekli, rodas ūdens.
2H2+O22H2O
 
Slāpekļa(IV) oksīds savienojās ar ūdeni un skābekli, rodas slāpekļskābe.
4NO2+2H2O+O24HNO3
Par sadalīšanās reakcijām sauc reakcijas, kur no vienas vielas rodas divas vai vairākas citas vielas.
Vispārīgā reakcijas shēma: \(\mathrm{AB \rightarrow A+B}\)
Piemērs:
Ogļskābes sadalīšanās, rodas oglekļa(IV) oksīds un ūdens.
H2CO3H2O+CO2
 
Kālija perhlorāta sadalīšanās, rodas kālija hlorīds un skābeklis.
2KClO32KCl+3O2