Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Nemetāli Nemetālu raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vielu iedalījums Vienkāršas vielas un ķīmiskie savienojumi
2. Ķīmisko savienojumu iedalījums Skābes, bāzes, oksīdi un sāļi
3. Metāli Metālu raksturojums
4. Bāzes jeb hidroksīdi Bāzu jeb hidroksīdu īpašības
5. Skābes Skābju formulas un nosaukumi
6. Ķīmisko reakciju veidi Aizvietošanās un apmaiņas reakcijas
7. Ķīmisko reakciju veidi Savienošanās un sadalīšanās reakcijas
8. Periodiskā tabula Informācija, ko sniedz periodiskā tabula
9. Atoma uzbūve Daļiņu, kas ietilpst atomā, raksturojums
10. Elektronapvalks Atoma elektronapvalka raksturojums
11. Sāļi Sāļu ķīmiskās īpašības un nosaukumi, to iegūšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršas un saliktas vielas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vienkāršu un saliktu vielu atpazīšana pēc to formulām
2. Metāli un nemetāli 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Metālu un nemetālu atpazīšana pēc to ķīmiskajām formulām
3. Metālu nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosauc metālu, ja dots to veidojošais elements!
4. Metālu formulas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Uzraksti metāla simbolu!
5. Nemetāli 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nemetālisku vielu nosaukšana, ja dotas to formulas
6. Oksīdi un hidroksīdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Oksīdu un hidroksīdu formulu atpazīšana
7. Skābes un sāļi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skābju un sāļu formulu atpazīšana
8. Oksīdi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Oksīdu nosaukumi
9. Oksīdu formulas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Oksīdu formulu sastādīšana, ja zināmi to nosaukumi
10. Hidroksīdu nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Hidroksīdu nosaukumi, ja zināmas to ķīmiskās formulas
11. Hidroksīdu formulas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Hidroksīdu formulu sastādīšana, zinot hidroksīdu nosaukumus
12. Skābes atlikumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skābju atlikumu nosaukumi
13. Skābes atlikumu vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pēc skābes atlikuma nosaki tā vērtību
14. Skābes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skābju nosaukumi, ja zināmas to formulas
15. Sāļi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sāļu nosaukumi, ja zināmas to ķīmiskās formulas
16. Elektronu skaits atomā 2. izziņas līmenis zema 3p. Elektronu skaita noteikšana, izmantojot periodisko tabulu
17. Atoma kodola lādiņš 2. izziņas līmenis zema 3p. Atoma kodola kopējā lādiņa noteikšana
18. Savienošanās un sadalīšanās reakcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Savienošanās un sadalīšanās reakciju atpazīšana
19. Apmaiņas un aizvietošanās reakcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aizvietošanās un apmaiņas reakciju atpazīšana

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atoma elektronapvalka lādiņš Citi zema 3p. Atoma elektronapvalka kopējā lādiņa noteikšana
2. Protonu skaits atomā Citi zema 3p. Protonu skaita noteikšana, izmantojot periodisko tabulu

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršas vielas 00:10:00 vidēja 13p. Metālu un nemetālu nosaukumi, nemetālu formulas, metālu simboli
2. Ķīmiskie savienojumi 00:25:00 vidēja 28p. Ķīmisko savienojumu nosaukumi un formulas
3. Atoma kodols un elektronapvalks 00:10:00 vidēja 12p. Atoma kodola kopējais lādiņš, elektronapvalka kopējais lādiņš, elektronu skaits, protonu skaits atomā
4. Neorganisko vielu pārvērtības 00:30:00 vidēja 34p. Tēmas uzdevumu apkopojums