Teorija

Uzdevumi

1. Tirgus nepilnības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Latvijas nodokļu sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Tiešie nodokļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Netiešie nodokļi Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Pievienotās vērtības nodoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Valsts budžets

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Iekšzemes kopprodukts I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Iekšzemes kopprodukts II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. IKP aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. IKP pieauguma temps

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Iekšzemes kopprodukts III

Grūtības pakāpe: vidēja

6
13. Iekšzemes kopprodukts IV

Grūtības pakāpe: vidēja

7
14. Nominālais, reālais IKP

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Kopējais pieprasījums/piedāvājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Makroekonomikas nestabilitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Oukena likums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Inflācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Inflācijas tempa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Fiskālā politika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Monetārā politika

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

Materiāli skolotājiem