Galvenās reformas Latvijā, pārejot uz tirgus ekonomiku
 
Pēc neatkarības atgūšanas 1991. gadā Latvija pārgāja no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku.
Komandekonomika - ekonomikas sistēma, kur gandrīz visi ražošanas līdzekļi pieder valstij. Valsts nosaka: ko ražot, kā ražot un kas patērēs, kā arī valsts nosaka preces cenu, darba algas apjomu.

Brīvā tirgus ekonomika - ekonomikas sistēma, kuras pamatā ir tirgus, privātīpašums, cenu sistēma un konkurence.
Lai Latvija varētu pāriet no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku, tika veiktas svarīgas reformas:
 • Tika samazināta valsts loma ekonomikā;
 • Latvija kļuva par brīvu ekonomiku;
 • Cenas veidoja tirgus pieprasījums un piedāvājums, nevis noteica valsts.
 • Tika atjaunota privatizācija uz zemi, denacionalizētajiem īpašumiem. Iedzīvotāji ieguva privatizācijas sertifikātus un varēja piedalīties valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijā.
 • Tika ieviests Latvijas valsts rublis - "Repsītis", vēlāk Latvijas lats.
 • Izstrādāja jaunu ekonomikas likumdošanu.
 • Tika izveidotas daudzas ekonomikas institūcijas: centrālā banka, muita, ieņēmumu dienests, fondu birža.
 
"Latvijas ekonomikas sasniegumi:
 • Samērā ātra inflācijas ierobežošana un zems inflācijas temps laikā no 1999. - 2006. gadam.
 • Strauja ekonomikas izaugsme laikā no 2000. - 2007. gadam.
 • Latvijā ir izveidojies noturīgs banku sektors.
 • Būtiski ir mainījusies ražošanas struktūra. Par galveno ir kļuvusi pakalpojumu ražošana. Pakalpojumu īpatsvars IKP pārsniedz divas trešdaļas.
 • Latvija 2004. gadā ir iestājusies Eiropas Savienībā, ieguvusi pieeju lielam tirgum, saņem līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondiem."
Latvijas ekonomikas problēmas:
 • Zemi iedzīvotāju ienākumi un neveiksmīga ekonomikas izaugsme;
 • Augsts korupcijas līmenis;
 • Reģionu nevienlīdzīga attīstība;
 • Latvijas ekonomikas struktūras problēmas;
 • Ēnu ekonomika;
 • Zems valsts pārvaldes potenciāls.