Ilgtspējīga attīstība
 
ANO Pasaules un vides attīstības komisija 1987. gadā izveidoja ilgtspējīgas attīstības definīciju.
Ilgtspējīga attīstība nozīmē pašreizēju labklājības pieaugumu visiem iedzīvotājiem, taču tā, lai tas neapdraudētu labklājību nākotnē.
 
ilgts.jpg
 
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, ir nepieciešams saskaņot ekonomiskos, sociālos un vides mērķus.
  • Ekonomiskais mērķis - nodrošināt ekonomikas izaugsmi, efektivitāti, stabilitāti, attīstību, labklājību;
  • Sociālais mērķis - nodrošināt sociālo mieru, vienotu sabiedrību, sociālo taisnīgumu, nodrošināt cilvēka attīstības iespējas;
  • Vides mērķis - neatjaunojamo resursu aizvietošana ar atjaunojamiem resursiem, veselīgas dabas vides saglabāšana, nodrošināt fizisko, garīgo veselību.
 
Pasaules valstu iedalījums pēc to attīstības līmeņa
Pasaulē ir vairāk nekā 200 valstu ar atšķirīgām valstu ekonomikām, taču ekonomisti cenšas pēc dažādām pazīmēm šīs valstis iedalīt dažādās grupās.

ANO iedalījums:
  • Attīstītās tirgus ekonomikas valstis;
  • Attīstības tirgus ekonomikas valstis;
  • Pārējās ekonomikas valstis.
Pasaules Bankas iedalījums:
  • Valstis ar augstiem ienākumiem;
  • Valstis ar vidējiem ienākumiem: virs vidējā ienākuma līmeņa, zem vidējā ienākuma līmeņa;
  • Valstis ar zemiem ienākumiem.
Atsauce:
Bilde: http://www.prlog.org/10119688-wwwsustainable-development-forecastcom-launches-new-website-our-planet-is-in-danger.html