Monetārā politika (naudas piedāvājuma - kredītu - politika) ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir ietekmēt naudas piedāvājumu un nodrošināt līdzsvaru naudas tirgū.
Valsts monetāro politiku realizē valsts centrālā banka (Latvijā tā ir Latvijas Banka sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku).
 
Par monetāro politiku Latvijā atbild Latvijas Banka sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku, ar līdztiesīgu balsi piedaloties eiro zonas – visu eiro ieviesušo valstu – kopīgās monetārās politikas lemšanā, kā arī veicot tam nepieciešamo makroekonomisko analīzi.
 
Fiskālā politika efektīvāk var ietekmēt patēriņu un kopējo pieprasījumu, bet monetārā politika ātrāk var ietekmēt ražošanas līmeni un kopējo piedāvājumu.
 
Galvenie monetārās politikas instrumenti:
 • tiešas izmaiņas apgrozībā esošajā naudas daudzumā ar naudas emisiju;
 • operācijas vērtspapīru tirgū;
 • obligāto rezervju normu noteikšana;
 • procentu likmju noteikšana;
 • Centrālās bankas aizdevumi (dažās valstīs, bet ne Latvijā, Centrālajai bankai ir tiesības aizdot naudu iekšzemes uzņēmumiem vai citām institūcijām).
 
Obligātā rezerve ir naudas daudzums, ko banka patur - nelaižot apgrozībā (neizsniedzot kredītos).
 
Ja Latvijas banka sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku, īstenojot monetāro politiku, palielina naudas piedāvājumu, tad tā īsteno lētas naudas politiku jeb ekspansīvu monetāro politiku, ja samazina naudas piedāvājumu, tad realizē dārgas naudas politiku jeb ierobežojošo politiku.
 
Ja makroekonomiskais līdzsvars veidojas AS līknes horizontālajā daļā, būtu jāizmanto ekspansīvā monetārā politika. Tad AD pieaugums ietekmēs galvenokārt ekonomikas augsmi.
 
Ja tiks izmantota ierobežojošā monetārā politika, tas samazinās ekonomikas augsmi.
                                                                                          
espansiva_ierobezojosa1.png
Ja makroekonomikas līdzsvars veidojas AS līknes vertikālajā daļā, būtu jāizmanto ierobežojošā monetārā politika. Tad AD samazinājums ietekmēs galvenokārt inflāciju.
 
Ja tiks izmantota ekspansīvā monetārā politika, tas palielinās inflāciju.
espansiva_ierobezojosa2.png
 
Ja centrālā banka vēlas veicināt ražošanas pieaugumu, tad būtu jāpalielina naudas piedāvājums; ja vēlas samazināt inflāciju; tad būtu jāsamazina naudas piedāvājums.
 
 
 
Lētās naudas politika
(tiek palielināts naudas piedāvājums)
                                                             
Dārgās naudas politika
(tiek samazināts naudas piedāvājums)
                                                                 
Mērķis
Pārvarēt lejupslīdi, palielināt ražošanu, samazināt bezdarbu
Samazināt inflāciju
Monetārās politikas (Latvijas bankas  sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku) veiktie pasākumi
                                     
Pērk valūtas, valsts vērtspapīrus, samazina procentu likmes un obligāto rezervju prasības
Pārdot vērtspapīrus, valūtas, paaugstina procentu likmes un obligāto rezervju prasības
Sekas
 • Palielinās naudas piedāvājums;
 • Samazinās procentu likmes;
 • Uzņēmumi ar zemākiem procentiem saņem kredītus,
 • Palielinās investīcijas,
 • Sāk darboties reizinātājs;
 • Palielinās ražošana,
 • Samazinās bezdarbs.
 • Samazinās naudas piedāvājums;
 • Palielinās procentu likmes;
 • Kredīts tiek piešķirts ar augstākām procentu likmēm, samazinās investīcijas;
 • Samazinās inflācija.
 
 
 
 
Atsauce:
M. Siņicins. Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12. klasei. - Rīga: Raka 2001. -297 lpp. :il izmantotā literatūra: 245.lpp.
http://lv.wikipedia.org/wiki/Monetārā_politika