Bezdarba sekas
  
Cikliska bezdarba sekas:
 • samazinās valsts iedzīvotāju ienākumi, līdz ar to daudzi nespēj samaksāt savas kredītsaistības, jo bezdarbnieku pabalsts ir tikai 50-60% no vidējās darba ņēmēja darba samaksas;
 • pieaug noziedzība, prostitūcija, narkotiku lietošana;
 • bezdarbnieki zaudē profesionalitāti;
 • pieaug sociālā spriedze;
 • cilvēku noskaņojums kļūst negatīvs - pašcieņa un ticība sev tiek zaudēta;
 • samazinās valsts budžeta ieņēmumi;
 • palielinās valsts budžeta izdevumi;
 • samazinās saražotā reālā IKP daudzums.
 
Oukena likums
 
Bezdarbs sabiedrībai nodara zaudējumus. Ekonomists Artūrs Oukens atklāja, kā aprēķināt bezdarba radītos zaudējumus.
 
Oukena likums nosaka: ja cikliskā bezdarba līmenis par 1% pārsniedz dabisko bezdarbu, tad nesaražotais nominālais iekšzemes kopprodukts līdzinās 2,0%.
Koeficients 2,0% tiek noteikts empīriskā ceļā un tas katrā valstī ir atšķirīgs. Šī atšķirība ir 2% - 3% intervālā.
Piemērs:
Aprēķināsim valsts X zaudējumus bezdarba dēļ!

Valsts IKP ir 5 662 miljoni eiro. Bezdarba līmenis valstī X ir 20,53%. Pieņemsim, ka valstī X dabiskā bezdarba līmenis ir 5%.
 
1) 20,53% - 5% = 15,53%
 
Tātad bezdarba līmenis valstī x par 15,53% pārsniedz dabiskā bezdarba līmeni.
 
2) 15,53% * 2,0% = 31.06%
 
Tātad valsts X nesaražo 31,06% no iekšzemes kopprodukts (IKP).

Tā kā valstī X IKP ir 5 662 miljoni eiro, valsts X zaudējumi ir:
 
3) 0,3106 * 5 662 miljoni = 1758,62 miljoni (eiro)
Kā samazināt bezdarbu?
 
Valsts nespēj ietekmēt frikcionālo, sezonālo un strukturālo bezdarbu, bet spēj ietekmēt ciklisko bezdarbu.
 
Ciklisko bezdarbu valsts ietekmē:
 • Īstenojot atbilstošo makroekonomisko politiku ar mērķi novērst ekonomikas pārāk strauju izaugsmi vai mazinātu ekonomikas lejupslīdi;
 • mazinot cilvēkos vēlmi iegūt bezdarbnieka statusu, nosakot bezdarbnieka pabalsta apjomu un tā saņemšanas ilgumu, nosacījumus, kad cilvēks var pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, bezdarbnieka pienākumus un tiesības, kā arī sociālās aizsardzības pasākumus u.c.
 • organizējot sistēmu bezdarbnieku reģistrācijai, uzskaitei un nodarbinātības veicināšanai.

Latvijā šos pasākumus veic Nodarbinātības Valsts Aģentūra.