Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mīļdzīvnieki – Pets Pets – spider, tortoise, hamster, guinea pig.
2. Fermas dzīvnieki I – Farm Animals I Farm animals – chicken, cow, donkey, duck.
3. Fermas dzīvnieki II – Farm Animals II Farm animals – goat, mouse, mice, pig, sheep.
4. Putni – Birds Birds – owl, penguin.
5. Kukaiņi – Insects Insects – butterfly, fly, ladybird, bee.
6. Abinieki un rāpuļi – Amphibians and Reptiles Amphibians and Reptiles – crocodile, iguana, lizard, snail, turtle.
7. Jūras dzīvnieki – Sea Animals Sea Animals – dolphin, octopus, seal, shark, whale.
8. Savvaļas dzīvnieki, zīdītāji I – Wild Animals, Mammals I Wild Animals, Mammals – monkey, panda, koala, kangaroo.
9. Savvaļas dzīvnieki, zīdītāji II – Wild Animals, Mammals II Wild Animals, Mammals – tiger, wolf, bear, polar bear.
10. Savvaļas dzīvnieki, zīdītāji no Āfrikas – Wild Animals, Mammals from Africa Wild Animals, Mammals from Africa – zebra, rhino, camel, hippo, lion, giraffe.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izvēle, Mīļdzīvnieki – Pets 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the correct word related to the picture.
2. Vārdu krājums, Fermas dzīvnieki – Farm Animals 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the correct words regarding to "farm animals".
3. Klausīšanās, Putni un kukaiņi – Listening, Birds and Insects 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Listening to the word and choosing the picture - birds and insects.
4. Klausīšanās, Abinieki, rāpuļi un jūras dzīvnieki – Amphibians, Reptiles and Sea Animals 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Listening to the words and choosing the correct variant for the picture – amphibians, reptiles or Sea Animals.
5. Tulkojums latviski, Zīdītāji – Translating into Latvian, Mammals 1. izziņas līmenis zema 2,5 p. Reading and choosing the correct translation into Latvian - mammals.
6. Tulkojums angliski, Mīļdzīvnieki – Translation, Pets 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into English - pets.
7. Klausīšanās un rakstīšana, Putni un kukaiņi – Listening and writing, Insects and Birds 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Listening and writing the word from the box – birds and insects.
8. Attēls ar vārdu, Fermas dzīvnieki – Word under the picture, Farm Animals 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Under each picture write the word from the list - farm animals.
9. Paslēptie vārdi, Abinieki, rāpuļi un jūras dzīvnieki – Spelling and vocabulary. Game «The snake» 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Finding the words (amphibians, reptiles and sea animals) in the line of letters.
10. Jaukti burti, Zīdītāji – Spelling, Mammals 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Putting the letters in correct order, making the words - mammals.
11. Burtu juceklis, Mīļdzīvnieki – Wordsearch, Pets 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Finding the words (pets) in the wordseach table.
12. Izruna, Fermas dzīvnieki – Pronunciation, Farm Animals 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the pronunciation of the word (farm animals) and choosing the correct word.
13. Izlaisti burti, putni un kukaiņi – Spelling, Missing letters, Insects and Birds 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Filling the gaps with missing letters for birds and insects.
14. Izlaisti patskaņi, Rāpuļi, abinieki, jūras dzīvnieki – Missing Vowels 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Writing in the missing vowels to complete the words - reptile, amphibian, sea animal.
15. Tulkojums angliski, zīdītāji - Translation into English, Mammals 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Translating words - mammals - into English.
16. Tulkojums latviski, Mīļdzīvnieki - Translation Latvian, Pets 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Translating words - pets - into Latvian.
17. Izruna, Putni un kukaiņi - Pronounciation, Birds and Insects 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Reading the pronounciation and writing the words - dairy and meat products, junk food.
18. Savienošana, Fermas dzīvnieki – Matching, Farm Animals 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Ending the word and matching with picture – farm animals.
19. Patīk un nepatīk, Rāpuļi, abinieki, jūras dzīvnieki – Like and Don't like 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Studying the table, reading questions, choosing the correct answer and writing "does / doesn't / do / don't".
20. Diktāts, Zīdītāji – Dictation, Mammals 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Listening and writing the dictation - mammals.
21. Kļūdu labojums, Fermas dzīvnieki – Correcting mistakes, Farm Animals 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Choosing the incorrect writen word and rewriting it in correct way.
22. Liekais rindā - Odd Word 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Reading and writing out the odd word.
23. Lasīšana par dzīvniekiem, pareizi un nepareizi teikumi - Reading, True / False Sentences 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the text and choosing if the statement is true or false.
24. Dzīvnieku grupas – The Groups of Animals 2. izziņas līmenis augsta 7 p. Writing the animal in correct group.
25. Lasīšana, Klases aptauja – Class Survey 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Reading the letter and counting the pets.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Klausīšanās un rakstīšana, Mīļdzīvnieki – Listening and writing, Pets Citi vidēja 3 p. Listening and writing the word from the box – pets.
2. Attēls ar vārdu, Zīdītāji – Word under the picture, Mammals Citi vidēja 3 p. Under each picture write the word from the list - Mammals.
3. Burtu juceklis, Kukaiņi un putni – Wordsearch, Insects and Birds Citi vidēja 4 p. Finding the words (insects and birds) in the wordseach table.
4. Izlaisti patskaņi, Fermas dzīvnieki – Missing Vowels Citi vidēja 4 p. Writing in the missing vowels to complete the words - Farm animals.
5. Diktāts, Abinieki, rāpuļi un jūras dzīvnieki – Dictation, Amphibians, Reptiles and Sea Animals Citi augsta 6 p. Listening and writing the dictation - reptiles, amphibians, sea animals.
6. Lasīšana, Mans mājdzīvnieks – Reading, My love dog Citi vidēja 3 p. Reading the story about pet and choosing the correct answer.
7. Lasīšana, Klases aptauja, patiesi / nepatiesi teikumi – Class Survey Citi vidēja 3 p. Reading the letter and choosing if the statement is true, false or "doesn't say".

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mīļdzīvnieki (Mājdzīvnieki) – Pets 00:15:00 vidēja 13 p. Vārdu krājums – mīļdzīvnieki (mājdzīvnieki); izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
2. Fermas dzīvnieki – Farm Animals 00:15:00 vidēja 17,5 p. Vārdu krājums – fermas dzīvnieki; izvēles, aizpildīšanas, savienošanas uzdevumi; lasīšanas, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
3. Putni un kukaiņi – Birds and Insects 00:11:00 vidēja 14,5 p. Vārdu krājums – putni un kukaiņi; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
4. Abinieki, rāpuļi un jūras dzīvnieki – Amphibians, Reptiles and Sea Animals 00:15:00 vidēja 19 p. Vārdu krājums – abinieki, rāpuļi, jūras dzīvnieki; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
5. Zīdītāji – Mammals 00:15:00 vidēja 19,5 p. Vārdu krājums – zīdītāji; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieki – Animals 00:20:00 vidēja 20 p. Vārdu krājums – dzīvnieki; izvēles, savienošanas, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
2. Dzīvnieki – Pets and Animals 00:30:00 vidēja 17,5 p. Vārdu krājums – dzīvnieki; izvēles, savienošanas, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.