Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mīļdzīvnieki – Pets Pets – spider, tortoise, hamster, guinea pig.
2. Fermas dzīvnieki I – Farm Animals I Farm animals – chicken, cow, donkey, duck.
3. Fermas dzīvnieki II – Farm Animals II Farm animals – goat, mouse, mice, pig, sheep.
4. Putni – Birds Birds – owl, penguin.
5. Kukaiņi – Insects Insects – butterfly, fly, ladybird, bee.
6. Abinieki un rāpuļi – Amphibians and Reptiles Amphibians and Reptiles – crocodile, iguana, lizard, snail, turtle.
7. Jūras dzīvnieki – Sea Animals Sea Animals – dolphin, octopus, seal, shark, whale.
8. Savvaļas dzīvnieki, zīdītāji I – Wild Animals, Mammals I Wild Animals, Mammals – monkey, panda, koala, kangaroo.
9. Savvaļas dzīvnieki, zīdītāji II – Wild Animals, Mammals II Wild Animals, Mammals – tiger, wolf, bear, polar bear.
10. Savvaļas dzīvnieki, zīdītāji no Āfrikas – Wild Animals, Mammals from Africa Wild Animals, Mammals from Africa – zebra, rhino, camel, hippo, lion, giraffe.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izvēle, Mīļdzīvnieki – Pets 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Choosing the correct word related to the picture.
2. Vārdu krājums, Fermas dzīvnieki – Farm Animals 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Choosing the correct words regarding to "farm animals".
3. Klausīšanās, Putni un kukaiņi – Listening, Birds and Insects 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Listening to the word and choosing the picture - birds and insects.
4. Klausīšanās, Abinieki, rāpuļi un jēras dzīvnieki – Amphibians, Reptiles and Sea Animals 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Listening to the words and choosing the correct variant for the picture – amphibians, reptiles or Sea Animals.
5. Tulkojums latviski, Zīdītāji – Translating into Latvian, Mammals 1. izziņas līmenis zema 2,5p. Reading and choosing the correct translation into Latvian - mammals.
6. Tulkojums angliski, Mīļdzīvnieki – Translation, Pets 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Reading and choosing the correct translation into English - pets.
7. Klausīšanās un rakstīšana, Putni un kukaiņi – Listening and writing, Insects and Birds 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Listening and writing the word from the box – birds and insects.
8. Attēls ar vārdu, Fermas dzīvnieki – Word under the picture, Farm Animals 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Under each picture write the word from the list - farm animals.
9. Paslēptie vārdi, Abinieki, rāpuļi un jūras dzīvnieki – Spelling and vocabulary. Game «The snake» 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Finding the words (amphibians, reptiles and sea animals) in the line of letters.
10. Jaukti burti, Zīdītāji – Spelling, Mammals 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Putting the letters in correct order, making the words - mammals.
11. Burtu juceklis, Mīļdzīvnieki – Wordsearch, Pets 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Finding the words (pets) in the wordseach table.
12. Izruna, Fermas dzīvnieki – Pronunciation, Farm Animals 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Reading the pronunciation of the word (farm animals) and choosing the correct word.
13. Izlaisti burti, putni un kukaiņi – Spelling, Missing letters, Insects and Birds 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Filling the gaps with missing letters for birds and insects.
14. Izlaisti patskaņi, Rāpuļi, abinieki, jūras dzīvnieki – Missing Vowels 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Writing in the missing vowels to complete the words - reptile, amphibian, sea animal.
15. Tulkojums angliski, zīdītāji - Translation into English, Mammals 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Translating words - mammals - into English.
16. Tulkojums latviski, Mīļdzīvnieki - Translation Latvian, Pets 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Translating words - pets - into Latvian.
17. Izruna, Putni un kukaiņi - Pronounciation, Birds and Insects 2. izziņas līmenis augsta 3p. Reading the pronounciation and writing the words - dairy and meat products, junk food.
18. Savienošana, Fermas dzīvnieki – Matching, Farm Animals 2. izziņas līmenis augsta 6p. Ending the word and matching with picture – farm animals.
19. Patīk un nepatīk, Rāpuļi, abinieki, jūras dzīvnieki – Like and Don't like 2. izziņas līmenis augsta 4,5p. Studying the table, reading questions, choosing the correct answer and writing "does / doesn't / do / don't".
20. Diktāts, Zīdītāji – Dictation, Mammals 3. izziņas līmenis augsta 6p. Listening and writing the dictation - mammals.
21. Kļūdu labojums, Fermas dzīvnieki – Correcting mistakes, Farm Animals 2. izziņas līmenis augsta 4,5p. Choosing the incorrect writen word and rewriting it in correct way.
22. Liekais rindā - Odd Word 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Reading and writing out the odd word.
23. Lasīšana par dzīvniekiem, pareizi un nepareizi teikumi - Reading, True / False Sentences 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Reading the text and choosing if the statement is true or false.
24. Dzīvnieku grupas – The Groups of Animals 2. izziņas līmenis augsta 7p. Writing the animal in correct group.
25. Lasīšana, Klases aptauja – Class Survey 3. izziņas līmenis augsta 6p. Reading the letter and counting the pets.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Klausīšanās un rakstīšana, Mīļdzīvnieki – Listening and writing, Pets Citi vidēja 3p. Listening and writing the word from the box – pets.
2. Attēls ar vārdu, Zīdītāji – Word under the picture, Mammals Citi vidēja 3p. Under each picture write the word from the list - Mammals.
3. Burtu juceklis, Kukaiņi un putni – Wordsearch, Insects and Birds Citi vidēja 4p. Finding the words (insects and birds) in the wordseach table.
4. Izlaisti patskaņi, Fermas dzīvnieki – Missing Vowels Citi vidēja 4p. Writing in the missing vowels to complete the words - Farm animals.
5. Diktāts, Abinieki, rāpuļi un jūras dzīvnieki – Dictation, Amphibians, Reptiles and Sea Animals Citi augsta 6p. Listening and writing the dictation - reptiles, amphibians, sea animals.
6. Lasīšana, Mans mājdzīvnieks – Reading, My love dog Citi vidēja 3p. Reading the story about pet and choosing the correct answer.
7. Lasīšana, Klases aptauja, patiesi / nepatiesi teikumi – Class Survey Citi vidēja 3p. Reading the letter and choosing if the statement is true, false or "doesn't say".

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mīļdzīvnieki (Mājdzīvnieki) – Pets 00:15:00 vidēja 13p. Vārdu krājums – mīļdzīvnieki (mājdzīvnieki); izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
2. Fermas dzīvnieki – Farm Animals 00:15:00 vidēja 17,5p. Vārdu krājums – fermas dzīvnieki; izvēles, aizpildīšanas, savienošanas uzdevumi; lasīšanas, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
3. Putni un kukaiņi – Birds and Insects 00:11:00 vidēja 14,5p. Vārdu krājums – putni un kukaiņi; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
4. Abinieki, rāpuļi un jūras dzīvnieki – Amphibians, Reptiles and Sea Animals 00:15:00 vidēja 19p. Vārdu krājums – abinieki, rāpuļi, jūras dzīvnieki; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
5. Zīdītāji – Mammals 00:15:00 vidēja 19,5p. Vārdu krājums – zīdītāji; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieki – Animals 00:20:00 vidēja 20p. Vārdu krājums – dzīvnieki; izvēles, savienošanas, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
2. Dzīvnieki – Pets and Animals 00:30:00 vidēja 17,5p. Vārdu krājums – dzīvnieki; izvēles, savienošanas, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.