Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Izvēle, Mīļdzīvnieki – Pets 1,5p.
2. Tulkojums angliski, Mīļdzīvnieki – Translation, Pets 1,5p.
3. Burtu juceklis, Mīļdzīvnieki – Wordsearch, Pets 4p.
4. Tulkojums latviski, Mīļdzīvnieki - Translation Latvian, Pets 3p.
5. Klausīšanās un rakstīšana, Mīļdzīvnieki – Listening and writing, Pets 3p.