3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Repeat the words.
(Atkārto vārdiņus!)
Svarīgi!
Atkārto tēmas "My Pets and Animals" vārdiņus no 1.-2.klases! (My pets and animals I / My pets and animals II)
Learn some new words.
(Iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
Farm animals – [fɑːmˈænɪməlz] – fermas dzīvnieki
Chicken.svg
chicken – [ˈtʃɪkɪn] – vista
Cow (1).svg
cow – [kaʊ] – govs
Donkey.svg
donkey – [ˈdɒŋki] – ēzelis
D-Duck (1).svg
duck – [dʌk] – pīle
Piemērs:
My grandpa lives on the farm and he's got a lot of cows. – Mans vecaistēvs dzīvo fermā un viņam ir ļoti daudz govju.