Repeat the words.
(Atkārto vārdiņus!)
Svarīgi!
Atkārto tēmas "My Pets and Animals" vārdiņus no 1.-2.klases! (My pets and animals I / My pets and animals II)
Learn some new words.
(Iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
Goat.svg
goat – [ɡəʊt] – kaza
Mouse.svg
mouse – [maʊs] – pele
mice – [maɪs] – peles
Pig (1).svg
pig – [pɪɡ] – cūka
Sheep (1).svg
sheep – [ʃiːp] – aita, aitas
Piemērs:
My grandpa lives on the farm and he's got a lot of cows. – Mans vecaistēvs dzīvo fermā un viņam ir ļoti daudz govju.