Repeat the words.
(Atkārto vārdiņus!)
Svarīgi!
Atkārto tēmas "My Pets and Animals" vārdiņus no 1.-2.klases! (My pets and animals I / My pets and animals II)
Learn some new words.
(Iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
pets – [pets] – mīļdzīvnieki, mājas mīluļi
Spider.svg
spider – [ˈspaɪdər] – zirneklis
Turtle (1).svg
tortoise – [ˈtɔːtəs] – bruņurupucis
Hamster.svg
hamster – [ˈhæmstər] – kāmis
Guinea pig.svg
guinea pig – [ˈɡɪn.i pɪɡ] – jūras cūciņa
Piemērs:
My friend has got a pet. It's a spider. – Manam draugam ir mīļdzīvnieks. Tas ir zirneklis.