Grūtības pakāpe:
00:11:00

Visi uzdevumi:

14,5p.
1. Klausīšanās, Putni un kukaiņi – Listening, Birds and Insects 1,5p.
2. Klausīšanās un rakstīšana, Putni un kukaiņi – Listening and writing, Insects and Birds 3p.
3. Izlaisti burti, putni un kukaiņi – Spelling, Missing letters, Insects and Birds 3p.
4. Izruna, Putni un kukaiņi - Pronounciation, Birds and Insects 3p.
5. Burtu juceklis, Kukaiņi un putni – Wordsearch, Insects and Birds 4p.