Learn some new words.
(Iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
insects – [ˈɪnsekts] – kukaiņi
Bee.svg
bee – [biː] – bite
Butterfly.svg
butterfly – [ˈbʌtəflaɪ] – taurenis
Ladybug.svg
ladybird – [ˈleɪdibɜːd] – mārīte
Fly.svg
fly – [flaɪ] – muša
Ant.svg
ant – [ænt] – skudra
Piemērs:
I don't like insects, such as, flies, bees. — Man nepatīk kukaiņi, tādi kā, mušas, bites.