Repeat the words.
(Atkārto vārdiņus!)
Svarīgi!
Atkārto tēmas "My Pets and Animals" vārdiņus no 1.-2.klases! (My pets and animals I / My pets and animals II)
Learn some new words.
(Iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
Amphibians – [æmˈfɪbiəns] – abinieki
Reptiles – [ˈreptaɪlz] – rāpuļi
Crocodile (1).svg
crocodile – [ˈkrɒkədaɪl] – krokodils
Iguana.svg
iguana – [ɪˈɡwɑːnə] – iguāna
Lizard.svg
lizard – [ˈlɪzəd] – ķirzaka
Snail.svg
snail – [sneɪl] – gliemezis
Cheloniidae.svg
turtle – [ˈtɜːtəl] – jūras bruņurupucis
Piemērs:
Crocodiles and lizards are reptiles, but frogs are amphibians. — Krokodili un ķirzakas ir rāpuļi, bet vardes - abinieki.