Repeat the words.
(Atkārto vārdiņus!)
Svarīgi!
Atkārto tēmas "My Pets and Animals" vārdiņus no 1.-2.klases! (My pets and animals I / My pets and animals II)
Learn some new words.
(Iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
sea animals – [siːˈænɪməlz] – jūras dzīvnieki
Dolphin.svg
dolphin – [ˈdɒlfɪn] – delfīns
Octopus.svg
octopus – [ˈɒk.tə.pəs] – astoņkājis
Eared seal.svg
seal  – [siːl] – ronis
Shark.svg
shark  – [ʃɑːk] – haizivs
Blue whale.svg
whale – [weɪl] – valis
Piemērs:
Sharks, fish and whales live in the sea and they can swim. — Haizivis, zivis un vaļi dzīvo jūrās un tie prot peldēt.