Repeat the words.
(Atkārto vārdiņus!)
Svarīgi!
Atkārto tēmas "My Pets and Animals" vārdiņus no 1.-2.klases! (My pets and animals I / My pets and animals II)
Learn some new words.
(Iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
wild animals – [waɪldˈænɪməlz] – savvaļas dzīvnieki
mammals – [ˈmæm.əlz] – zīdītāji
Monkey.svg
monkey – [ˈmʌŋki] – pērtiķis
Giant panda.svg
panda – [panda] – panda
Koala.svg
koala – [kəʊˈɑːlə] – koala
Kangaroo.svg
kangaroo – [ˌkæŋɡərˈuː] – ķengurs
Piemērs:
Kangaroos and koalas  live in Australia. — Ķenguri un koalaslācīši dzīvo Austrālijā.