Repeat the words.
(Atkārto vārdiņus!)
Svarīgi!
Atkārto tēmas "My Pets and Animals" vārdiņus no 1.-2.klases! (My pets and animals I / My pets and animals II)
Learn some new words.
(Iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
Tiger.svg
tiger – [ˈtaɪɡər] – tīģeris
Wolf.svg
wolf – [wʊlf] – vilks
Bear.svg
bear – [beər] – lācis
Polar bear.svg
polar bear – [ˌpəʊ.lə ˈbeər] – baltais lācis
Piemērs:
Bears are big and strong. — Lāči ir lieli un stipri.