Repeat the words.
(Atkārto vārdiņus!)
Svarīgi!
Atkārto tēmas "My Pets and Animals" vārdiņus no 1.-2.klases! (My pets and animals I / My pets and animals II)
Watch the video and learn some new words.
(Noskaties video un iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
Zebra.svg
zebra – [ˈzebrə], [ˈziːbrə] – zebra
,
Rhinoceros.svg
rhino – [ˈraɪ.nəʊ] – degunradzis
Dromedary.svg
camel – [ˈkæməl] – kamielis
Hippopotamus.svg
hippo – [hɪpəʊ] – nīlzirgs
Lion.svg
lion – [ˈlaɪən] – lauva
Giraffe.svg
giraffe – [dʒɪˈrɑːf] – žirafe
Piemērs:
Lions, giraffes and zebras live in Africa. — Lauvas, žirafes un zebras dzīvo Āfrikā.
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=BDYUV7tx_pM