Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

19,5p.
1. Tulkojums latviski, Zīdītāji – Translating into Latvian, Mammals 2,5p.
2. Jaukti burti, Zīdītāji – Spelling, Mammals 4p.
3. Tulkojums angliski, zīdītāji - Translation into English, Mammals 4p.
4. Diktāts, Zīdītāji – Dictation, Mammals 6p.
5. Attēls ar vārdu, Zīdītāji – Word under the picture, Mammals 3p.