Teorija

Uzdevumi

1. Piekļuve konkrētam simbolam I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Piekļuve konkrētam simbolam II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Piekļuve konkrētam fragmentam I

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Piekļuve konkrētam fragmentam II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Simbolu virknes fragmenta dzēšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Simbolu virknes fragmenta dzēšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Simbolu virknes ievietošana citā I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Simbolu virknes ievietošana citā II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Apakšvirknes meklēšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Apakšvirknes meklēšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Skaitļa pārveidošana par simb. v.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Virknes daļas apgriešana otrādi

Grūtības pakāpe: augsta

1

Metodiskie materiāli