Simbolu virknes fragmenta izdzēšana
Ja ir nepieciešams izdzēst simbolu virknes fragmentu, jāizmanto procedūra delete.
Tā darbojas gandrīz tāpat, kā copy, tikai šeit fragments tiek izdzēsts. Un arī pati operācija nedod kādu vērtību - tā vienkārši izmaina sākotnējās virknes vērtību.
 
delete(Virkne,Sākums,Garums) nozīmē, ka tiek izdzēsts simbolu virknes Virkne fragments, kura sākums ir simbols ar numuru Sākums un garums ir Garums.
Un jaunā Virkne vērtība sastāv no atlikušajiem simboliem.
 
Ja sākuma simbola numurs ir norādīts mazāks par 1, tas tiek aizvietots ar 1.
Ja sākuma simbola numurs ir lielāks par virknes garumu (simbolu skaitu), tad nekas netiek izdzēsts.
Ja ir norādīts pārāk liels fragmenta garums (ar tādu sākumu tik garš fragments nav iespējams), tad tiek izdzēsts viss no norādītā sākuma līdz virknes beigām.
 
Piemērs:
Teksts:='ABCDEFGH'; delete(Teksts,3,4);
Tagad Teksts vērtība ir 'ABGH'.
Piemērs:
Teksts:='ABCDEFGH'; delete(Teksts,-1,4);
Sākuma numurs tiek nomainīts uz 1. Un tad tiek izdzēsti pirmie četri simboli. Tas nozīmē, ka tagad Teksts vērtība ir 'EFGH'.
Piemērs:
Teksts:='ABCDEFGH'; delete(Teksts,10,2);
Teksts
vērtība nav izmainījusies, jo sākuma numurs ir lielāks par šīs virknes simbolu skaitu un tātad nav fragmenta, ko izdzēst.
Piemērs:
Teksts:='ABCDEFGH'; delete(Teksts,7,4);
Šeit tiek izdzēsti tikai pēdējie 2 simboli (septītais un astotais), jo vairāk to vienkārši nav. Teksts vērtība tagad ir 'ABCDEF'.