Simbolu virknes fragments
Ja ir nepieciešams izmantot simbolu virknes fragmentu, jāizmanto funkcija copy.
copy(Virkne, Sākums, Garums) nozīmē, ka no simbolu virknes Virkne tiek paņemts fragments, kura sākums ir simbols ar numuru Sākums un garums ir Garums.
 
Ja sākuma numurs ir norādīts mazāks par 1, tas tiek aizvietots ar 1.
Ja sākuma numurs lielāks par virknes garumu (simbolu skaitu), tad rezultāts ir tukša simbolu virkne ''.
Ja ir norādīts pārāk liels fragmenta garums (ar doto sākumu tik garš fragments nav iespējams), rezultāts ir no norādītā sākuma līdz virknes beigām.
 
Piemērs:
copy('ABCDEFGH', 3, 4) vērtība ir 'CDEF'.
copy('ABCDEFGH', -1, 4) vērtība ir 'ABCD'.
copy('ABCDEFGH', 10, 2) vērtība ir ''.
copy('ABCDEFGH', 7, 4) vērtība ir 'GH'.
Piemērs:
copy(Virkne,2,length(Virkne)-2) vērtība ir sākotnējā simbolu virkne bez pirmā un pēdējā simbola.
(length(Virkne)- 2 - jo, noņemot pirmo un pēdējo simbolu, garums samazinās par 2.)