Simbolu virkņu apvienošana
Ja ir nepieciešams apvienot vairākas simbolu virknes, to var izdarīt ar zīmi +.
Piemēram, izteiksmes 'AB'+'CD' vērtība ir 'ABCD'.
 
 
Piemērs:
Vaards:='Janis';Uzvaards:='Berzins';writeln(Vaards+''+Uzvaards);
Šeit tiek izvadīts teksts 'Janis Berzins'.
Piemērs:
Rinda:='c';Numurs:='3';Seedvieta:=Rinda+Numurs;
Simbolu virknes Seedvieta vērtība sanāk 'c3'.
Piemērs:
SimboluVirkne:='asdf';T1:='qwer'T2:='1234';SimboluVirkne:=SimboluVirkne+T+A;
SimboluVirkne jaunā vērtība ir 'asdfqwer1234'.
 
Svarīgi!
Simbolu virknes maksimālais izmērs ir 255 simboli, tāpēc apvienojot visi liekie (256. un nākamie) simboli tiek atmesti.