Simbolu virknes garuma noteikšana
 
Ja ir nepieciešams uzzināt, cik daudz simbolu ir kādā simbolu virknē (jeb kāds ir tās garums), tad ir jāizmanto funkcija length. Piemēram, simbolu virknes 'ABC' garumu var noteikt šādi - length('ABC').
 
Piemēri:
1) Ja Teksts vērtība ir 'ABCDEFGH', tad length(Teksts) ir 8.
2) Ja S1 vērtība ir 'AB' un S2 vērtība ir 'CD', tad length(S1+S2) ir 4.
3) Tukšas simbolu virknes garums (length('')) ir nulle.
4) Šis koda fragments paziņo, cik daudz simbolu ir lietotāja ievadītajā tekstā.
write('Ievaditekstu:');readln(Teksts);writeln('Ievadiitaatekstasimboluskaitsir',length(Teksts));