Piekļuve konkrētam simbolu virknes simbolam
Ja ir nepieciešams izmantot noteiktu simbolu virknes simbolu, to dara, rakstot simbolu virknes nosaukumu un kvadrātiskās iekavās pievienojot vajadzīgā simbola numuru. Piemēram, ja simbolu virknes nosaukums ir Vaards, tad tās otram simbolam var piekļūt šādi - Vaards[2].
 
 
Piemērs:
Vaards:='Andris';writeline(Vaards[3]);
Šeit tiks izvadīts Vaards trešais simbols - d.
Piemērs:
 S:='ABCD'; S[2]:='#';
Simbolu virknes S jaunā vērtība būs 'A#CD' - jo tika izmainīta otrā simbola vērtība.
Piemērs:
Teksts:='ABCD';Teksts[1]:=Teksts[4];Teksts[2]:=Teksts[3];
Sākumā Teksts vērtība ir 'ABCD'. Tad pirmais simbols tiek aizvietots ar ceturto simbolu, iegūstot 'DBCD'. Pēc tam otrais simbols tiek aizvietots ar trešo simbolu - un sanāk 'DCCD'.
Tātad jaunā Teksts vērtība ir 'DCCD'.
 
Svarīgi!
Ja mēģina piekļūt simbolu virknes elementam, norādot numuru, kas ir mazāks par 1 vai lielāks par simbolu virknes garumu, tad ir paziņojums par kļūdu.