Simbolu virknes ievietošana citā simbolu virknē
Ja ir nepieciešams ievietot vienu simbolu virkni citā, jāizmanto insert.
insert(Virkne, MaināmāVirkne, Numurs) nozīmē, ka Virkne tiek ievietota MaināmāVirkne iekšienē, pabīdot simbolu ar numuru Numurs (un visus nākamos) tālāk.
 
Piemērs:
Teksts:='ABCDEFGH'; insert('1234', Teksts, 3);
Tagad Teksts vērtība ir 'AB1234CDEFGH'.
Piemērs:
Teksts:='ABCD'; insert(Teksts, Teksts, 3);
Sākumā Teksts vērtība ir 'ABCD'. Pēc tam Teksts vērtība ir 'ABABCDCD'.
 
Svarīgi!
Rezultāta maksimālais izmērs ir 255, tāpēc visi liekie simboli tiek atmesti.