Svarīgi!
Izmantojot funkciju Pos, ir iespējams noteikt, kur virknē parādās kāda noteikta apakšvirkne. Šai funkcijai ir divi parametri - pirmais ir meklējamā apakšvirkne, otrais ir virknē, kurā tiek meklēts.
Rezultātā ir numurs, kas atbilst pirmās atrastās derīgās apakšvirknes pirmajam simbolam, vai arī nulle, ja šāda apakšvirkne netiek atrasta.
 
Piemērs:
Pos('BC','ABCD') vērtība ir 2
 
Pos('ra','abrakadabra') vērtība ir 3
(pirmais atrastais variants sākas ar 3. simbolu, bet pārējie netiek ņemti vērā)
 
Pos('X','aabols') vērtība ir 0.