Svarīgi!
Ja ir nepieciešams skaitli pārveidot par simbolu virkni, tad ir jāizmanto procedūra Str.
Tai ir šādi divi parametri:
1) skaitlis;
2) izmaināmā simbolu virkne.
Simbolu virknes vērtība pēc procedūras sakrīt ar to, kā skaitlis tiktu izvadīts, izmantojot write.
Pēc str(1.234,SV) simbolu virknes SV vērtība ir '1.234'.
Pēc str(1+2+3,SV) simbolu virknes SV vērtība ir '6'.
 
Svarīgi!
Var izmantot tādus pašus papildus parametrus, kā izmantojot parasto izvadi. Tas ir, ir iespējams norādīt, cik daudz pozīciju jāaizņem skaitļa pārveidojumam par virkni, kā arī to, cik daudz ciparu aiz komata jābūt.
Pēc str(exp(1):0:3,SV) simbolu virknes SV vērtība ir '2.718'
(nevis ' 2.7182818285E+00').