Svarīgi!
Ja ir nepieciešams kādu simbolu virkni pārveidot par skaitli, ir jāizmanto procedūra Val. Tai ir šādi trīs parametri:
1) simbolu virkne, ko mēģina pārvērst par skaitli;
2) mainīgais, kurā saglabās iegūto vērtību, ja tādu varēs iegūt no simbolu virknes;
3) papildus mainīgais kļūdas koda saglabāšanai (tajā parādās numurs simbolam, kurā ir pirmā neatbilstība; ja viss kārtībā, tur ir vērtība 0).
 
Piemērs:
Ja n ir integer tipa mainīgais, tad procedūra Val('1234',n,kd) piešķir tam jaunu vērtību 1234 (un kd vērtība ir 0).
 
Ja n ir integer tipa mainīgais, tad procedūra Val'(1.234',n,kd) neizmaina n vērtību, jo simbolu virkne neatbilst veselam skaitlim, taču tā nomaina kd vērtību uz 2 (2. simbols ir punkts, kas neatbilst veselam skaitlim).