Svarīgi!
Katram char tipa mainīgajam atbilst savs numurs (saskaņā ar ASCII kodu), kura vērtību var uzzināt, izmantojot funkciju Ord.
Piemēram, ord('A') vērtība ir 65.
 
Svarīgi!
Tāpat var piešķirt vērtību, izmantojot simbola numuru. To dara ar funkciju chr. (Tādu pašu efektu var panākt, izmantojot simbolu #, aiz kura seko numurs.)
Piemēram, chr(65) vērtība ir 'A'. Un arī #65 vērtība ir 'A'.
Piemērs:
 
c:='A';repeatwrite(c);c:=chr(ord(c)+2);until(c>'Z');
Šis koda fragments izvadīs simbolus, kuru numuri pieaug par 2, sākot ar 'A'. Un beigs to darīt, tiklīdz iegūs simbolu, kas ir lielāks (jeb pēc) 'Z'.
Rezultāts būs šāds: ACEGIKMOQSUWYA