Svarīgi!
Inc un Dec procedūras var izmantot ne tikai veseliem skaitļiem, bet arī tad, ja vajag mainīt simbolu vērtības.
Inc attiecīgi palielina simbola numuru, Dec - pamazina.
 
Piemērs:
Ja c vērtība ir 'A', tad
1) pēc dec(c) simbola c vērtība ir '@';
2) pēc inc(c) simbola c vērtība ir 'B';
3) pēc dec(c,2) simbola c vērtība ir '?';
4) pēc inc(c,2) simbola c vērtība ir 'C'.
 
c:='A';repeatwrite(c);inc(c,2);until(c>'Z');
Šis koda fragments izvadīs tekstu ACEGIKMOQSUWYA