Teorija

Uzdevumi

1. Funkcija Abs

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Funkcijas Frac un Int/Trunc

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Funkcija Round

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Procedūras Inc, Dec

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Funkcija Sqr

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Funkcija Sqrt

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Funkcija Exp

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Funkcija Ln

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Kāpināšana jebkurā pakāpē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Jebkuras bāzes logaritms

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Vienkāršas izteiksmes ar funkciju random

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Materiāli skolotājiem