Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dažādas funkcijas un procedūras 1 Funkcijas Abs, Frac, Int, Round, Trunc.
2. Dažādas funkcijas un procedūras 2 Procedūras Inc, Dec un funkcija Odd.
3. Dažādas funkcijas un procedūras 3 Funkcijas Sqr un Sqrt.
4. Dažādas funkcijas un procedūras 4 Trigonometriskās funkcijas Cos, Sin, ArcTan.
5. Dažādas funkcijas un procedūras 5 Funkcijas Exp un Ln.
6. Skaitlis jebkurā pakāpē Skaitļa kāpināšana jebkurā pakāpē, izmantojot Exp un Ln.
7. Jebkuras bāzes logaritms Jebkuras bāzes logaritms, izmantojot funkciju Ln.
8. Gadījuma skaitļu funkcija Random Gadījuma skaitļu funkcija Random.
9. Nejaušo skaitļu ģen. inicializēšana Gadījuma skaitļu ģeneratora inicializēšana.
10. Gadījuma sk. izmantošanas piemēri Vienkārši piemēri, kuros izmantoti gadījuma skaitļi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcija Abs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Funkcija Abs, kas aprēķina skaitļa moduli jeb absolūto vērtību.
2. Funkcijas Frac un Int/Trunc 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Funkcijas Frac un Int/Trunc - skaitļa daļveida un veselā daļa.
3. Funkcija Round 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Funkcija Round, kas noapaļo skaitli līdz veselam.
4. Procedūras Inc, Dec 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Procedūras Inc un Dec.
5. Funkcija Sqr 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Funkcija Sqr, kas aprēķina skaitļa kvadrāta vērtību.
6. Funkcija Sqrt 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Funkcija Sqrt, kura aprēķina skaitļa kvadrātsakni.
7. Funkcija Exp 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Funkcija Exp - skaitļa e kāpināšana.
8. Funkcija Ln 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Funkcija Ln - naturālais logaritms.
9. Kāpināšana jebkurā pakāpē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pozitīva skaitļa kāpināšana jebkurā pakāpē (ar Exp un Ln).
10. Jebkuras bāzes logaritms 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jebkuras bāzes logaritms, izmantojot Ln.
11. Vienkāršas izteiksmes ar funkciju random 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaki iespējamās vērtības izteiksmēm, kurās izmantots random.