Gadījuma skaitļu ģeneratora inicializēšana
Katru reizi gadījuma skaitļu ģeneratoram ir kāds sākuma punkts, kuru izmantojot tas ģenerē visus gadījuma skaitļus - vienu pēc otra. Katru reizi, kad tiek palaista gatava programma, šis sākuma punkts paliek nemainīgs (ja programma netiek mainīta).
 
Tālāk ir piemērs, kuru iedarbinot vairākas reizes pēc kārtas, tiek izvadīts viens un tas pats gadījuma skaitlis.
programpiemeers;usescrt;beginwriteln(random);readkey;end.
 
 
Svarīgi!
Šo trūkumu var izlabot, izmantojot procedūru Randomize.
Šī procedūra izmanto sistēmas pulksteni, lai piešķirtu gadījuma skaitļu sākuma vērtībai (RandSeed) nejaušu vērtību.
Par nejaušu to var uzskatīt tādēļ, ka nav zināms, kurā brīdī notiks šī vēršanās pie sistēmas pulksteņa.
 
Tā var panākt, ka katru reizi ir cits gadījuma skaitlis. Par to var pārliecināties, vairākas reizes darbinot nedaudz izmainītu iepriekšējo piemēru:
programpiemeers;usescrt;beginrandomize;writeln(random);readkey;end.
 
Svarīgi!
Gadījuma skaitļu sākuma vērtību RandSeed var brīvi mainīt. Jāņem tikai vērā, ka tai var piešķirt tikai veselus skaitļus.
 
Šajā piemērā, nomainot RandSeed vērtību, var iegūt dažādas atkārtojamas gadījuma skaitļu virknes.
programpiemeers;usescrt;begin  clrscr;  RandSeed:=1;  repeat    writeln(random);  untilreadkey='q';  readkey;end.