Gadījuma skaitļu pielietojums
Gadījuma skaitļus izmanto jebkur, kur ir vajadzīga neparedzamība. Piemēri no dzīves ir kāršu spēles, spēles ar metamo kauliņu u.c. Līdzīga situācija ir arī tad, ja, piemēram, viens cilvēks iedomājas skaitli un otram tas ir jāuzmin (ja raugāmies no minētāja skatupunkta).
 
Tāpat gadījuma skaitļus izmanto daudzu procesu pētniecībā - ja ir nepieciešams pētīt kādas parādības izturēšanos dažādos (neparedzamos) apstākļos vai modelēt kaut ko, kas sastāv no daudzām neparedzamām daļām. Tādos gadījumos neparedzamību var simulēt, izmantot kvalitatīvus pseidonejaušos skaitļus.
 
Piemērs:
programpiemeers1;usescrt;beginclrscr;randomize;writeln('Armetamokaulinjutikauzmestsskaitlis',random(6)+1);readkey;end;
Šī programma izliekas, ka met metamo kauliņu un paziņo uzmesto skaitli.
Piemērs:
 
programpiemeers2;usescrt;varSkaitlis, Mineejums: integer;begin  clrscr;  randomize;  Skaitlis:=random(10)+1;  repeat    writeln('Ievadisavumineejumu! No1liidz10.');     readln(Mineejums);  until (Mineejums=Skaitlis);  writeln('Apsveicu! Tuuzmineeji.');  readkey;end.
Šī programma 'iedomājas' skaitli no 1 līdz 10 un piedāvā to uzminēt, apsveicot lietotāju un beidzot darbu, ja skaitlis ir uzminēts.