Gadījuma skaitļu funkcija Random
Iebūvētā funkcija Random ģenerē pseidonejaušus skaitļus. Tā tos tā sauc tādēļ, ka patiesībā tos aprēķina pēc noteiktas shēmas, taču praktiskām vajadzībām tie parasti ir neatšķirami no patiešām nejaušiem skaitļiem.
 
Svarīgi!
Ja funkciju Random izsauc bez jebkāda parametra, tad tā dod real tipa vērtību no 0 līdz 1 (skaitli 1 neieskaitot).
Random*4 dod skaitļus no 0 līdz 4 (skaitli 4 neieskaitot)
Random-1 dod skaitļus no -1 līdz 0 (skaitli 0 neieskaitot)
 
Svarīgi!
Ja funkciju Random izsauc ar integer tipa parametru, piemēram, n ar pozitīvu vērtību, tad funkcija dod veselu skaitli no 0 līdz n-1.
Random(5) dod skaitļus no 0 līdz 4.
Random(3)+2 dod skaitļus no 2 līdz 4 (no 0+2 līdz 2+2).