Jebkuras bāzes logaritms
Svarīgi!
Ja ir nepieciešams aprēķināt logaritmu pie kādas bāzes no dotā skaitļa (piem., logab), tad ir jāizmanto sakarība logab=ln(b)/ln(a).
lg13=log1013 vērtību aprēķina ar ln(13)/ln(10) (sanāk 1.11394335230)
log381 aprēķina ar ln(81)/ln(3) (sanāk 4.0000000000) - tātad, lai iegūtu skaitli 81, skaitlis 3 ir jākāpina ceturtajā pakāpē.
 
Svarīgi!
Šāda metode darbosies tikai tad, ja abi skaitļi būs pozitīvi. Citādā gadījumā būs paziņojums par kļūdu.