Sqr, Sqrt
Svarīgi!
Funkcija Sqr aprēķina skaitļa kvadrāta vērtību.
sqr(2) ir 4
Ja x ir -3, tad sqr(x) ir 9
 
Svarīgi!
Funkcija Sqrt aprēķina skaitļa kvadrātsaknes vērtību. Ja to mēģina aprēķināt no negatīva skaitļa, ir paziņojums par kļūdu.
sqrt(4) ir 2
sqrt(-1) izraisa paziņojumu par kļūdu
 
 
Piemērs:
D:=sqr(b)4ac;x1:=b+sqrt(D);x2:=bsqrt(D);