Sin, Cos, Arctan, Pi
Svarīgi!
Funkcijas Sin, Cos, ArcTan aprēķina attiecīgi sinusa, kosinusa un arktangensa vērtības.
Funkcijas Sin un Cos pieņem, ka to parametri norāda leņķa lielumu radiānos.
Funkcija ArcTan atrod leņķi (radiānos), kuram tangensa vērtība sakrīt ar parametra vērtību.
(Šīs funkcijas ir no trigonometrijas un vidusskolas programmēšanas priekšmetā tās jums, visticamāk, nemaz nevajadzēs izmantot.)
 
Svarīgi!
Konstantes Pi vērtību var iegūt, izmantot bezparametru funkciju Pi, kura vienmēr dod vērtību 3.1415926536.
 
Piemērs:
 
programpiemeers;usescrt;varx:real;beginclrscr;x:=sin(Pi/4);x:=2xx;writeln('Sjeitjaabuutveertiibai1>',x);readkey;end.
sin(45°) ir 22 un 180° atbilst Pi radiāniem. Tātad 45° grādi ir Pi/4.
Un 22 kāpinot kvadrātā un tad pareizinot ar 2, sanāk 1.
Tātad beigās jāsanāk, ka x ir 1 un tiešām tiek izvadīta norādītā vērtība.