Exp, Ln
Svarīgi!
Funkcija Exp kāpina matemātikā ļoti nozīmīgu konstanti e=2.7182818285... norādītajā pakāpē.
exp(1) ir 2.7182818285
exp(0) ir 1.0000000000
exp(1.7) ir 5.4739473917
 
Svarīgi!
Funkcija Ln aprēķina naturālo logaritmu (logaritmu pie bāzes e) no norādītā skaitļa. (Tas ir, tā aprēķina, kādā pakāpē jākāpina e, lai iegūtu šo skaitli.)
Ja šo funkciju mēģina aprēķināt no nulles vai negatīva skaitļa, ir paziņojums par kļūdu.
ln(1) ir 0.0000000000
ln(5.5) ir 1.7047480922
ln(exp(2)) ir 2.0000000000
 
Svarīgi!
Diemžēl TurboPascal nav tādu funkciju, kas kāpinātu jebkuru skaitli vai aprēķinātu jebkuras pozitīvas bāzes logaritmu. Tāpēc tādos gadījumos jāizmanto Exp un Ln funkcijas, kā arī matemātiskas sakarības, kas tās saista ar jebkura skaitļa pakāpi vai jebkuras bāzes logaritmu.