Dec, Inc, Odd
Svarīgi!
 
Procedūra Dec samazina integer tipa mainīgā vērtību par 1. Procedūra Inc - palielina par 1.
Ja mainīgajam N vērtība ir 3, tad pēc dec(N) tā vērtība ir 2.
Ja mainīgajam Skaitlis vērtība ir 17, tad pēc inc(Skaitlis) tā vērtība ir 18.
 
Svarīgi!
Ir iespējams izmantot vēl otru parametru, kas norāda - par kādu lielumu ir jāsamazina vai jāpalielina mainīgais lielums.
Ja mainīgajam N vērtība ir 3, tad pēc dec(N,4) tā vērtība ir 3-4 = -1.
Ja mainīgajam Skaitlis vērtība ir 17, tad pēc inc(Skaitlis,10) tā vērtība ir 17+10 = 27.
 
 
Jāpiemin arī tāda funkcija kā odd.
Svarīgi!
Funkcija Odd novērtē, vai veselais skaitlis ir nepāra skaitlis un dod atbilstošu rezultātu - True vai False.
odd(3)irTrueodd(2)irFalse
 
 
Šo divu procedūru un vienas funkcijas priekšrocības ir tajā, ka to darbība ir daudz ātrāka par citiem variantiem, turklāt to pieraksts Dec un Inc gadījumā ir īsāks.