Abs, Frac, Int (Trunc), Round
Svarīgi!
 
Funkcija Abs aprēķina skaitļa moduli (absolūto vērtību), turklāt dod rezultātu ar tādu pašu tipu kā parametram.
abs(3.5)ir3.5abs(1.234)ir1.234abs(1)ir1abs(7)ir7
 
Svarīgi!
Funkcija Frac aprēķina skaitļa daļveida daļu (atmet nost veselo daļu un atstāj tikai ciparus aiz komata) un dod rezultātu ar tipu real.
frac(1.456)ir0.456frac(2)ir0
 
Svarīgi!
Funkcija Int aprēķina skaitļa veselo daļu (atmet ciparus aiz komata) un dod rezultātu ar tipu real. (Funkcija Trunc dara to pašu, ko funkcija Int.)
int(1.234)ir1int(4.6)ir4
 
Svarīgi!
Funkcija Round noapaļo skaitli līdz tuvākajam veselam skaitlim (tādos gadījumos kā 4.5 vai -5.5 noapaļo tā, lai absolūtā vērtība būtu lielāka - uz 5 un -6). Rezultātam ir tips real.
round(4.4)ir4round(3.5)ir4round(5.1)ir5round(5.5)ir6