Teorija

Uzdevumi

1. Pareiza sintakse for...to... ciklam

Grūtības pakāpe: zema

1
2. For...to... cikls

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. While...do... cikls

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Repeat...until... cikls

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Maza programma ar ciklu

Grūtības pakāpe: vidēja

0

Materiāli skolotājiem