While...Do...
Svarīgi!
Šī cikla uzbūve (sintakse) ir šāda:
 
whilenosacījumsdokomandas
 
Nosacījumam jābūt izteiksmei, kura var pieņemt vērtības True vai False. (Tas sanāk Boolean tips.)
 
Šis nosacījums tiek katru reizi pārbaudīts. Ja tas ir patiess (True), tad tiek izpildītas cikla iekšienē esošās komandas un atkal tiek pārbaudīts nosacījums. Ja tas kādā brīdī izrādās nepatiess (False), tad cikls beidzas.
 
Piemērs:
n:=117;m:=13;while(nmodm<>0)don:=n1;
 
Šai piemērā skaitlis n, ja tas nedalās ar m, tiek samazināts atkal un atkal. Un tas beidzas tad, kad ir dalīšanās bez atlikuma.
Piemērs:
a:=175;b:=75;while(a<>b)doif(a>b)thena:=abelseb:=ba;writeln('Lielakaiskopigaisdalitajsir',a);
 
Šai piemērā ir parādīts Eiklīda algoritms, kurš atrod divu naturālu skaitļu lielāko kopīgo dalāmo. Ja skaitļi nav vienādi, tad lielāko skaitli aizvieto ar abu skaitļu starpību. Ja ir vienādi, tad jebkurš no tiem der kā lielākais kopīgais dalāmais (šoreiz izvadām a).