For cikls
Svarīgi!
Šī cikla veidam ir divi varianti:
for cikla_skaitītājs:=sākuma_izteiksme to beigu_izteiksme do   komandas
un
for cikla_skaitītājs:=sākuma_izteiksme downto beigu_izteiksme do   komandas
 
Mainīgajam, kas izmantots par cikla skaitītāja, kā arī sākuma izteiksmei un beigu izteiksmei jābūt no sanumurējama datu tipa (ordinal type). Iespējamie varianti ir Shortint, Integer, Longint, Byte, Word, Char un Boolean.
 
Ja tiek izmantots pirmais variants, tad skaitītājs katru reizi palielinās par viens. Ja otrs - tad pamazinās. Un komandas tiek izpildītas katrai vērtībai no sākuma vērtības līdz beigu vērtības (tās abas ieskaitot).
 
Piemērs:
fori:=1to10dowriteln(i);
 
Šajā piemērā tiek izvadīti uz ekrāna visi skaitļi no 1 līdz 10.
Piemērs:
summa:=0;fori:=1to10dobeginsumma:=summa+i;writeln(i);end;writeln(summa);
 
Šeit tiek izvadīti visi skaitļi no 1 līdz 10, kā arī aprēķināta un pēc cikla izvadīta šo skaitļu summa.
Piemērs:
forc:='z'downto'a'dowrite(c);
 
Tiek izvadīti visi angļu alfabēta burti otrādā secībā - no z līdz a.
Piemērs:
fori:=10to1dowriteln(i);
 
Nekas netiek izvadīts, jo 10 ir lielāks par 1 un tātad ar palielināšanu no 10 līdz 1 nenonākt.