Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. For...to... cikls For...to... cikls.
2. While...do... cikls While...do... cikls.
3. Repeat...until... cikls Repeat...until... cikls.
4. Pareizā cikla veida izvēle Pareizā cikla veida izvēle.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pareiza sintakse for...to... ciklam 2. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlies variantu ar pareizo sintaksi!
2. For...to... cikls 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Mainīgā lieluma vērtība pēc for...to... cikla izpildes.
3. While...do... cikls 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Mainīgā lieluma vērtība pēc while...do... cikla izpildes.
4. Repeat...until... cikls 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Mainīgā lieluma vērtība pēc repeat...until... cikla.
5. Maza programma ar ciklu 2. izziņas līmenis vidēja 0p. Vairāku secīgu virknes locekļu izvade.