Kāda veida ciklu labāk izmantot?
Svarīgi!
Ja ir iespējams, ka cikla iekšienē esošās komandas nav jāizpilda nevienu reizi, tad jālieto while...do... ciklu.
 
Aplūkosim šādu uzdevumu.
Piemērs:
Dots kāds naturāls skaitlis n, un ir jāaprēķina atlikums, dalot ar 3. Turklāt nevaram izmantot dalīšanas vai atlikuma atrašanas komandas - tas ir, jāizmanto parasto atņemšanu.
 
Iespējamie risinājumi ir šādi:
while n>=3don:=n3;
un
repeat n:=n3;until (n<3);
Šai gadījumā pareizi darbosies tikai pirmais risinājums.
Otrajā gadījumā tiks veikta vismaz viena atņemšana - pat tad, kad tā nav vajadzīga. Un tas nozīmē - ja, piemēram, n=2, tad rezultātā sanāks n=1, kas ir nepareiza atbilde.
 
 
Ja ir zināms, ka cikla iekšienē esošās komandas tiks izpildītas vismaz vienu reizi, tad principā nav svarīgi, kura veidu ciklu izmanto. Te var vadīties pēc personīgās patikas un varbūt arī tā, kurā gadījumā šķiet vienkāršāk uzrakstīt cikla nosacījumu.
Piemēram, ja iepriekš minētajam uzdevumam pievieno papildus informāciju, ka šis naturālais skaitlis n noteikti ir lielāks par 2, tad var izmantot jebkuru no abiem risinājumiem. Jo atņemšana noteikti tiks izpildīta vismaz vienu reizi.