Teorija

Uzdevumi

1. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (cos; ctg)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Funkcija arksinuss

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin; tg)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Funkcija arccos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Reizinājuma vienādība ar 0. Def. apgabala ievērošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Funkcija arctg

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Funkcija arcctg

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Vienādojums tgx=a

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Vienādojums ctgx=a

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Trigonometriskais vienādojums ar substitūciju (tg)

Grūtības pakāpe: augsta

2
11. Trigonometriskais vienādojums ar substitūciju (sin)

Grūtības pakāpe: augsta

2
12. Trigonometriskais vienādojums ar substitūciju (cos)

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Vienādojums tgMx=a

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Vienādojums tg(x+k)=a

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Vienādojums tgx/m=a

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Vienādojums ctgx/m=a

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Vienādojums ctg(x+m)=a

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Tangensa vai kotangensa vērtību salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Trigonometriskie pamatvienādojumi ar kotangensu

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Trigonometriskie pamatvienādojumi ar tangensu

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem